Erdem Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kalite Yönetim Sistemi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal şartlara uygun olarak sürekli gelişme ve iyileşmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “şapka çıkartan hizmet” sunumunu gerçekleştirmeyi amaçlar.

Bu bağlamda;

  • Hasta ve hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için prosesler belirlenir. Bu proseslerin performansları ölçülerek iyileştirme faaliyetleri planlanır.
  • Kurumumuzda kalite yönetim sistemi çalışmaları tüm birimlerde ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanların kalite yönetimi, kalite iyileştirilmesi konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenir ve uygulanır. Çalışanların kalite iyileştirme çalışmalarına katılımı desteklenir ve teşvik edilir. Ayrıca tüm çalışanlarımızın mesleki bilgi ve deneyimlerine katkı sağlayacak her türlü eğitim faaliyetleri planlanır ve etkinliği değerlendirilir.
  • Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için işbirliği içinde olunan tüm firmalarla iyi ilişkiler kurulur ve performansları sürekli ölçülerek daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet temin edilir.
  • Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ve tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir.
  • Erdem Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun şekilde çalışmak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların sorumluluğundadır.
Görüşmeyi Başlatın!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Çevirimiçi
Merhaba,

Kalite Standartları hakkında detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak ister misiniz?